˙٠ Setapak ku melangkah mencari arah tuju,mengutip sisa kekuatan untuk terus hidup di bumi Tuhan yang maha luas ini...
˙٠ Segala coretan melalui mata hati,ku hamparkan di sini....
˙٠ atas dasar perkongsian bersama......
˙٠Moga aku akan menjadi lebih kuat dalam menempuh cubaan dariMu,Ya ALLAH.....

Thursday, February 11, 2010

~KeTenaNgaN YanG meNyeLiMuTi hati~


Benar..
denGan mengiNgati AllaH hati menJadi teNang..
ketenaNgan yang tiDak pernaH dirasaKan..
teNangnya hati ApabIla pengAbdian iTu semata untuK-Nya..
SuaTu ketiKa daHuLu..
HatI ini meraba-raba daLam KelaM KekhiLaFan..
Jiwa Ini meronTa mencari SiNar GemerLaPan..
seGaLa isi Dunia ini tiDak mamPu memberi KetenaNgan ..
tiada KeteNangan terhebat dari ‘MengasiHi’ dan ‘MenCinTai’ Tuhan..

Ya ALLaH..

AkU barU merasaKan KemaniSan ‘berCinTa’ dengan-Mu..
meRindui-Mu..
mengiNgati-Mu..
diSetiaP penJuru hidupku..
ini KurNiaaN terBesar, HadiaH teristimeWa..

ya ALLaH..

SyUKurKu tidaK terHitungKan..
aTas kurNia Iman berSuLam ketaQwaan..
Kau ‘TarBiYah’ Aku deNgan pengaLaman…
Ujian deMi Ujian beraT Kau PiKuLKan..
Sehingga TerKadaNg Aku tersungKur dan MenanGis sendiriaN..
Kau Yang menyaKsikan..
Kau Yang memUjuK..
Kau berI ‘seMangat’ dan ‘KekuaTan’..
LalU aku Bangun tertuNduK maLu mengeNang KealPaaN..
Aku runSinG..
Jiwa berCeLaru..

Ya ALLaH..

SyuKur ataS peLuaNg deMi PelUanG..
KaU Maha BiJaksaNa..
Kau Beri AkU UjiaN Pasti Ada HiKmahnya..
UjiaN itu MeMbawa Aku menciNtai-Mu..
DuGaan itu menDeKatkan Aku kePada-Mu..
SeHinGGa meLahirKan bibiT-bibiT cinTa yang tidaK terMamPu KuLuaHkan..
menYuBurKan beniH taQwa yang BerbuaH keManisaN..
dan Kini..
tiaDa KerunsiNgan..
tiada Lagi kecelaruan..
syuKur Pada-Mu Ya ALLaH..
KeraNa AnuGeraH keteNaNgan YanG Kau KurNiaaKan..

P/s : JiKa PerNah melaKukan Dosa, bUkan itu niLai ‘JiJiK’ dan ‘KotoR’ diSISI ALLaH.. ALLaH MaHa PenGamPun. PinTu TauBat sentiasa TerBuKa Selagi nyaWa masiH meneMani JasaD. SesuNgguHnya Hamba Yang meLakuKan dosa kemudian bertaubat ituLah diSaYangi ALLaH.. bertauBatLah, deKatLaH pada-Nya, deNgan caRa itu kiTa mamPu mengecaP ‘KeteNangan’..
SeMoGa BahaGia (“,)

0 comments:

Post a Comment